Kryste, zmiłuy sie w g-Moll

BWV 242 - Christe eleison in g-Moll

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 242

Christe eleison in g-Moll

Waiting...

Kryste, zmiłuy sie w g-Moll

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Duetto S A

Continuo

Christe eleison.

Waiting...

Kryste, zmiłuy sie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A, Coro: S A T B, Continuo
Entstehungszeit: 1727/31
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Wprowadzono w dniu 6 I A.D. 2019 (ze zmianami wprowadzonemi 25 VI A.D. 2019). Dedykuję p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Entered on the 6th day of January A.D. 2019 (with the changes implemented on 25th day of June A.D. 2019). I dedicate it to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników