Świętym Pan, Bóg armii

BWV 240 - Sanctus in G-Dur

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 240

Sanctus in G-Dur

Waiting...

Świętym Pan, Bóg armii

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria eius.

Waiting...

Świętym Pan, Bóg armii.
Niebiosa a ziemia pełnemi Iego chwały.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 1735/50
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 20 VII A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 25 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 20th day of July A.D. 2018 (with the changes implemented on 25th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników