Msza Święta G-Dur

BWV 236 - Messe G-Dur

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
msza
Dostępne nagrania:
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 236

Messe G-Dur

Waiting...

Msza Święta G-Dur

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Waiting...

Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.

Waiting...
  • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
doramus te,
glorificamus te.

Waiting...

Chwała na wysokości Bogu
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię,
błogosławimy Cię,
wielbimy Cię,
wysławiamy Cię.

Waiting...
  • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Violino I/II, Viola, Continuo

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite Jesu Christe.

Waiting...

Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu Niebios, Boże, Ojcze wszechmogący,
Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.

Waiting...
  • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) S A

Violino I/II, Continuo

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis eccata mundi,
miserere nobis,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dextram Patris,
miserere nobis.

Waiting...

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami,
przyjm błagania nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.

Waiting...
  • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Oboe solo, Continuo

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe.

Waiting...

Albowiem tylko Tyś sam jeden święty, 
tylko Tyś jest Panem. 
Tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste. 

Waiting...
  • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, amen.

Waiting...

Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca, amen.

Waiting...
  • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Wprowadzono w dniu 3 I A.D. 2019. Dedykuję p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Entered on the 3rd day of January A.D. 2019. I dedicate it to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników