Msza Święta g-Moll

BWV 235 - Messe g-Moll

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
msza
Dostępne nagrania:
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 235

Messe g-Moll

Waiting...

Msza Święta g-Moll

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Waiting...

Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.

Waiting...

Chwała na wysokości Bogu
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 
Chwalimy Cię, 
błogosławimy Cię,
wielbimy Cię,
wysławiamy Cię.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Violino I/II, Continuo

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.

Waiting...

Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu Niebios, Boże, Ojcze wszechmogący. 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria A

Violino I/II, Viola, Continuo

Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Waiting...

Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami. 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Oboe, Continuo

Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus
Jesu Christe.

Waiting...

Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błagania nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś sam jeden święty, 
tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś najwyższy,
Jezu Chryste. 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, amen.

Waiting...

Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca, amen.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Wprowadzono w dniu 3 I A.D. 2019. Dedykuję p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Entered on the 3rd day of January A.D. 2019. I dedicate it to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników