Msza Święta A-Dur

BWV 234 - Messe in A-Dur

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
msza
Dostępne nagrania:
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 234

Messe in A-Dur

Waiting...

Msza Święta A-Dur

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Waiting...

Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Waiting...

Chwała na wysokości Bogu
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 
Chwalimy Cię, 
błogosławimy Cię,
wielbimy Cię,
wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Violino solo, Continuo

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Waiting...

Panie Boże, Królu Niebios, Boże, Ojcze wszechmogący. 
Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. 
Który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami. 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria S

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram patris,
miserere nobis.

Waiting...

Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami,
przyjm błagania nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, 
zmiłuj się nad nami. 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Violino I/II, Viola, Continuo

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe.

Waiting...

Albowiem tylko Tyś sam jeden święty, 
tylko Tyś jest Panem. 
Tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste. 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, amen.

Waiting...

Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca, amen.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A B, Coro: S A T B, Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: vermutlich vor 1742
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Wprowadzono w dniu 3 I A.D. 2019. Dedykuję p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Entered on the 3rd day of January A.D. 2019. I dedicate it to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników