Wychwalajcie Pana, wszytcy poganowie

BWV 230 - Lobet den Herrn, alle Heiden

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 230

Lobet den Herrn, alle Heiden

Waiting...

Wychwalajcie Pana, wszytcy poganowie

Waiting...

2.

Lobet den Herrn, alle Heiden,
und preiset ihn, alle Völker!
Denn seine Gnade und Wahrheit
waltet über uns in Ewigkeit.
Alleluja.

Waiting...

Wychwalaycie Pana, wszytcy poganowie
a sławcie Go, wszelcy narodowie!
Przeto klemencya a Prawda Iego
góruie nad nama do wieka wiecznego.
Wychwalaycie Iahwe.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B, Organo
Entstehungszeit: unbekannt
Text: Psalm 117,1-2
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 3 I A.D. 2019 (ze zmianami wprowadzonemi 24 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Mieczysławowi Perlakowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 3rd day of January A.D. 2019 (with the changes implemented on 24th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Mieczysław Perlak. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników