Nie trwóż się, iżem Ia przy Tobie

BWV 228 - Fürchte dich nicht, ich bin bei dir

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 228

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir

Waiting...

Nie trwóż się, iżem Ia przy Tobie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir;
weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke dich, ich helfe dir auch,
ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!

Waiting...

Nie trwóż się, iżem Ia przy Tobie;
nie pierzchaj, iż Iam Twym Bogiem!
Dodawam Tobie sił, dopomagam Ci,
podpieram Cię przez prawą rękę mey prawości.

Nie trwóż się, iżem Cię odkupił,
Iam Cię zawołał po imieniu Twoyem, Tyś moy!

Waiting...

3.

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
Du bist mein, ich bin dein,
Niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
Und dein Blut mir zugut
In den Tod gegeben.

Du bist mein, weil ich dich fasse,
Und dich nicht, o mein Licht,
Aus dem Herzen lasse.
Lass mich, lass mich hingelangen,
Da du mich und ich dich
Lieblich werd umfangen.


Waiting...

Panie, moy Pasterzu, źrzódło wszego wiesiela,
Tyżeś moy, iam jest Twem,
nikt nas nie rozdziela.
Iam iest Twem, iżeś żywotem,
nadto krwią swą dla dobra mego
zapłacił przy odyściu ze świata tego.

Tyżeś moy, iż przypadam do Cię
a Cię nie dam, o ma światłości,
wyzuć z serca mego wnętrzności.
Dozwól mi, dozwól mi znaleźć sie,
kędy ia Ciebie a Ty mię
weźmiesz w ramiona miłośnie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro I/II: S A T B
Entstehungszeit: 4. Februar 1726
Text: Jesaia 41,10 und 43,1, Paul Gerhardt 1653
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 4 I A.D. 2019 (ze zmianami wprowadzonemi 24 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Mieczysławowi Stanisławowi Strusiowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 4th day of January A.D. 2019 (with the changes implemented on 24th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Mieczysław Stanisław Struś. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników