Oto Duch dopomaga naszey niemocności

BWV 226 - Der Geist hilft unser Schwachheit auf

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński, Jeszcze inne przekłady
Tagi
motet
Dostępne nagrania:
  • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 226

Der Geist hilft unser Schwachheit auf

Waiting...

Oto Duch dopomaga naszey niemocności

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Der Geist hilft unser Schwachheit auf,
denn wir wissen nicht, was wir beten sollen,
wie sich's gebühret;
sondern der Geist selbst vertritt
uns aufs beste mit unaussprechlichem Seufzen.

Der aber die Herzen forschet, der weiß,
was des Geistes Sinn sei;
denn er vertritt die Heiligen nach dem,
das Gott gefället.

Waiting...

Oto Duch dopomaga naszey niemocności,
nie znamy przeto, iak modlić się winniśmy
na sposób należny;
atoli Duch sam wyprasza
nam naylepiey tchnieńmi swemi niewypowiedzianemi.

Ależ Onci sierca nasze znaiący zna
czym bywa dążność Ducha;
tedy Onci wyprasza świętym podług tego,
co BÓG upodobał Sobie.

Waiting...

2.

Du heilige Brunst, süßer Trost
Nun hilf uns, fröhlich und getrost
In deinem Dienst beständig bleiben,
Die Trübsal uns nicht abtreiben.
O Herr, durch dein Kraft uns bereit
Und stärk des Fleisches Blödigkeit,
Dass wir hie ritterlich ringen,
Durch Tod und Leben zu dir dringen.
Halleluja, halleluja.

Waiting...

Ty święty żarze, miedźwne pokrzepienie,
byśmy wesele a pewnie, wspomóż ninie,
w służbie Twey wiecznie pozostali,
byśmy przez udręki nie odbieżali!
O Panie, mocą Twą uczyń gotowemi,
niech mocną będzie słabość ciała ziemi,
iżbyśmy po rycersku wiedli boiowanie,
dążyli k'Tobie w żywocie y zgonie.
Panu chwalenie! Panu chwalenie!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro I/II: S A T B, Oboe I/II, Taille, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violoncello, Violone, Continuo
Entstehungszeit: 20. Oktober 1729
Text: Römer 8,26-27, Martin Luther 1524
Anlass: Trauerfeier fü Rektor Ernest
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę XVI. po Święcie Zesłania Ducha Ś. roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on the 12th of September A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników