Nad Pleyssą grodzie obrany

BWV 216a - Erwaehlte Pleissen Statt

– 

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
faz
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 216a

Erwaehlte Pleissen Statt

Waiting...

Nad Pleyssą grodzie obrany

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria, duet (T, A)

Apollo:
Erwaehlte Pleissen Statt
Dein Bluehen waechst und glaenzt vor andern allen.
Wer seine Lust an deiner Schoenheit hat
Wird deiner Gegend niemals satt
Dem kan es nirgends mehr gefallen.

Mercurius:
Vergnuegte Pleissen Statt
Dein Scheinen waechst und glaenzt vor andern allen.
Wer seine Lust an deinem Prangen hat
Wird deiner Gegend niemals satt
Dem kan es nirgends mehr gefallen.

Waiting...

Apollin
Nad Pleyssą grodzie obrany
Twoy rozkwit roście y lszczy sie przed inszemi.
Któż w krasie Twoyey przyiemność swą nayduie
tenci nie nacieszy się sławą Twey ziemi,
nic lepszego nad nią nigdy nie uczuie.

Merkuryusz
Nad Pleyssą grodzie radosny
Twoy pobrzask roście y lszczy sie przed inszemi.
Któż w blasku Twoym przyiemność swą nayduie
tenci nie nacieszy się sławą Twey ziemi,
nic lepszego nad nią nigdy nie uczuie.

Waiting...

2. Recytatyw (T)

Ihr Staedte die man in der Welt,
Vor weit beruehmt und auserlesen haelt
Kommt, eilt herbei
Und sagt, ob Leipzig nicht
Ein Sonnen-Licht
Und jener Glanz
ein schwaches Stern Licht sei.

Waiting...

Przezacne grody, które na świecie całym
cieszą się szczególnie uznaniem niemałym,
poydźcie k’mnie rzeknąc nuże,
izali to Lipsk nie będzie przypodobion
iasności Słońca w górze,
zasię każdy inszy blask przy nim postawion
niby gwiazd światłość niemocna się okaże.

Waiting...

3. Aria (T)

Angenehmes Pleiss Athen
Wie die Diamanten dauern
Also werden deine Mauern
Unbeweglich feste stehn.
Welt beruehmtes Pleiss Athen
Wer dich hoeret, wer dich nennt
Wer dich liebet, wer dich kennt
Wird dein Lob noch mehr erhoehn.

Waiting...

Nad Pleysą cne nowe Ateny!
Tako, iako diamenty długo trwaią
tako Twoye mury trwały maią
byt wieczny, niczym niewzruszony.
W świecie słynne nad Pleysą Ateny nowe,
któż Ciebie miłuie, wielką czcią obdarza,
znaiąc Ciebie na Twoye nauki zważa,
ten gorliwiey będzieć rozgłaszać Twą sławę!

Waiting...

4. Recitative (A)

Nicht die Gelehrsamkeit allein
Muss, Leipzig, dein Geluecke seyn.
Mein Handel, den ich hier bestaendig pflanze
verschaffet dir das meiste Theil zu deinem Glanze
Und dich, geliebter Handels Plaz
Will ich als einen theuren Schaz
In meiner Seele tragen
Und aller Welt von deinem Ruhme sagen:

Waiting...

Nie snaść na uczoności samey
Twe, Lipsku, szczęście zbudowane
Kupiectwo tuć umacniam ia bezprzestannie
Ono na większą część chwały Twey przypadnie
Placu targowy umiłowany,
Ciebie iako skarb chcę drogi, wybrany
w duszy mey nosić
y światu całemu sławę Twą głosić:

Waiting...

5. Aria (A)

Mit Lachen und Scherzen
Mit freudigen Herzen
Verleib ich mein Leipzig der Ewigkeit ein
Ich habe hier meine Behausung erkoren
Und selber den Goettern geschworen
Hier gerne zu sein.

Waiting...

Ze śmiechem oraz konceptem,
z radosnym chcęć przytuleniem
w Lipsku mym mieszkać ia wiecznie.
Tuć domostwo swe obrałem,
bogom nadto obiecałem
tuć ostać zawżdy ochotnie.

Waiting...

6. Recitative (T, A)

Mercurius:
Drum ist gewiss
Dein Glanz sieht keine Finsterniss

Apollo:
Das macht, weil die
So an dem Ruder sitzen
Durch Sorg und Mueh
Das Wohlergehen unterstuetzen

Mercurius:
Der Himmel Kroene sie dafuer
Mit ungemessenen Vergnuegen

Apollo:
So, Leipzig, wird das Glueck in dir
Noch groesser, als es schon gestiegen.

Waiting...

Merkuryusz:
Tedy niechybnie
Twa światłość w mroku nie zginie

Apollin:
Wszak którzy władzy ster
dzierżą, przy nim stoyą
przez trud, troski swe
dobrobyt podtrzymuią!

Merkuryusz:
Niebo nagrodę przyzna za znoie
w postaci nieskończoney radości.

Apollin:
Przeto będzieć, Lipsku, szczęście Twoye
więcszym niźli ninie bywa w przyszłości.

Waiting...

7. Aria, duetto (T, A)

Mercurius:
Heil und Segen
Muess euch teure Schar verpflegen
Wie ein Fluss die Auen labt

Apollo:
Und die Wonne, die ihr habt
Soll und wird sich mit Erspriessen
Milder als ein Strohm ergiessen.

Mercurius
So bleibet der Handel im Wachsen beglueckt.

Apollo:
So bleibet das Wissen im Bluehen beglueckt.

Beide:
So werden die Zeiten mit Ehren geschmueckt.

Waiting...

Merkuryusz:
Błogosławieństwo z pomyślnością wraz
musi, prawa trzodo, nawiedzać was
iak strumień orzeźwia niwy.

Apollin:
A wasz błogostan prawdziwy
winien y będzieć z każdą godziną
łagodniey niźli strumień płynął.

Merkuryusz:
Przeto handel rozwinie się szczęśnie.

Apollin:
Przeto nauka rozkwitnie szczęśnie.

Merkuryusz, Apollin:
Czas zasię ozdobion chwałą zdatnie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Wprowadzone 13 lipca 2018 roku na podstawie tekstu p. Filipa Adama Zielińskiego.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Tłumaczono w dniach 23-28 II A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 24 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated between the 23rd and 28th of February A.D. 2018 (with the changes implemented on 24th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników