Iezukryste, światłość w żywocie mem sprawiasz

BWV 118 - O Jesu Christ, meins Lebens Licht

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Pogrzeb
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
motet
Dostępne nagrania:
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 118

O Jesu Christ, meins Lebens Licht

Waiting...

Iezukryste, światłość w żywocie mem sprawiasz

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

O Jesu Christ, mein's Lebens Licht
Mein Hort, mein Trost, mein' Zuversicht,
Auf Erden bin ich nur ein Gast
Und drückt mich sehr der Sünden Last.

Waiting...

Iezukryste, światłość w żywocie mem sprawiasz,
ieś mi dufnością, balsamem, schronieniem,
na ziemskim padole ieśm iedno przelotnie,
prawie mię iarzmo grzechowe zadławia.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Auf deinen Abschied Herr ich trau
Darauf mein letzte Heimfahrt bau.
Tu mir die Himmelstür weit auf
Wenn ich beschließ mein Lebenslauf.

Waiting...

Dufność pokładam ia w Twym odyściu, mego
w nim posada powrotu w dom koniecznego.
Na roścież bram mi niebiańskich rostworzenie,
day, skoro przyidzie k’mię żywota skończenie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Lituus I/II, Cornetto, Trombone I-III
Entstehungszeit: 1736/37
Text: anonym (vielleicht Martin Behm) 1608
Anlass: Trauerfeier
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 3 VIII A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 20 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i A. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 3rd day of August A.D. 2018 (with the changes implemented on 20th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch as well as A. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników