Gdaż Chrysta na krzyżu zawieszono

BWV 1089 - Da Jesus an dem Kreutze stund

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 1089

Da Jesus an dem Kreutze stund

Waiting...

Gdaż Chrysta na krzyżu zawieszono

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Da Jesus an dem Kreutze stund
Und ihm sein Leichnam ward verwundt,
So gar mit bittern Schmerzen,
Die sieben Wort' die Jesus sprach,
Betracht in deinem Herzen.

Waiting...

Gdaż Chrysta na krzyżu zawieszono,
Ciało Jego poraniono
wielmi śród gorzkich boleści,
siedm zdań usty Jego rzekły –
rozważ w swem siercu ich treści.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Bemerkungen: Choral

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 18 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Hercie Toepper. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 18th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Hertha Toepper. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników