Dopomóż, Chryste, Boga Synu

BWV 1084 - O hilf, Christe, Gottes Sohn

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 1084

O hilf, Christe, Gottes Sohn

Waiting...

Dopomóż, Chryste, Boga Synu

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

O hilf, Christe, Gottes Sohn,
Durch dein bitter Leiden,
Dass wir dir stets untertan,
All Untugend meiden,
Deinen Tod und sein Ursach
Fruchtbarlich bedenken,
Dafür, wiewohl arm und schwach,
Dir Dankopfer schenken.

Waiting...

Dopomóż, Chryste, Boga Synu,
przez gorzkie Twe cirzpienie,
iżbyśmy wżdy Ci poddani,
ot wszytkich niecnot stronienie
zachowali, Twą śmirć, onej powód
owocnie przemyśliwali,
za toć, chocia lichy a ubogi, dowód
wdzięczności Ci ofiarowali.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Violino, Viola I/II, Continuo
Entstehungszeit: 1726
Text: Michael Weisse 1531
Bemerkungen: Choral

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 19 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Elżbiecie Rybarskiej. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 19th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Elżbieta Rybarska. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników