Zatrzyy, Panie, moie długi

BWV 1083 - Tilge, Höchster, meine Sünden

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 1083

Tilge, Höchster, meine Sünden

Waiting...

Zatrzyy, Panie, moie długi

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Versus 1 S A

Soli: S A, Violino I/II, Viola, Continuo

Tilge, Höchster, meine Sünden,
Deinen Eifer lass verschwinden,
Lass mich deine Huld erfreun.

Waiting...

Zatrzyy, Panie, moie długi,
niechay zczeźnie zapał srogi,
klemencya Twa niech mię cieszy.

Waiting...

2. Versus 2 S

Solo: S, Violino I/II, Viola, Continuo

Ist mein Herz in Missetaten
Und in große Schuld geraten,
Wasch es selber, mach es rein.

Waiting...

Sierce me śród nieprawości,
winy wielkiey we wnętrzności,
uczyń ie wolnym od zgrzeszeń.

Waiting...

3. Versus 3 S A

Soli: S A, Violino I/II, Viola, Continuo

Missetaten, die mich drücken,
Muss ich mir itzt selbst aufrücken,
Vater, ich bin nicht gerecht.

Waiting...

Przewiny, które mię duszą
rozpoznanemi bydź muszą,
Oycze, nie byłem ia prawy.

Waiting...

4. Versus 4 A

Solo: A, Violino I/II, Viola, Continuo

Dich erzürnt mein Tun und Lassen,
Meinen Wandel musst du hassen,
Weil die Sünde mich geschwächt.

Waiting...

Sierdzą Cię czyny, niechania,
przyczyną Twego wzgardzenia,
słabią mię teć grzeszne sprawy.

Waiting...

5. Versus 5 S A

Soli: S A, Violino I/II, Viola, Continuo

Wer wird seine Schuld verneinen
Oder gar gerecht erscheinen?
Ich bin doch ein Sündenknecht.

Wer wird, Herr, dein Urteil mindern,
Oder deinen Ausspruch hindern?
Du bist recht, dein Wort ist recht.

Waiting...

Który wyprze się przewiny
lubo stwierdzi, iż iest inym?
Ieśm służebnik ia grzechowy.

Który, Panie, sąd Twoy wykpi
albo rzeczenie Twe skreśli?
Słowo Twe prawym, Tyś prawy.

Waiting...

6. Versus 6 S A

Soli: S A, Violino I/II, Viola, Continuo

Siehe! ich bin in Sünd empfangen,
Sünde wurden ja begangen,
Da, wo ich erzeuget ward.

Waiting...

Otom w niewoli grzeszności,
grzechy w moiey są bliskości
odkądem iest w świecie tym.

Waiting...

7. Versus 7 S

Solo: S, Violino I/II, Viola, Continuo

Sieh, du willst die Wahrheit haben,
Die geheimen Weisheitsgaben
Hast du selbst mir offenbart.

Waiting...

Tyś prawdy rozporządziciel,
dary mądrościś ukryte
udziałem uczynić chcesz mym.

Waiting...

8. Versus 8 A

Solo: A, Violino I/II, Viola, Continuo

Wasche mich doch rein von Sünden,
Dass kein Makel mehr zu finden,
Wenn der Isop mich besprengt.

Waiting...

Do czysta obmyi mię z grzechów,
niech zczeźnie we mię tych przechów,
skorom hyzopem skropionym.

Waiting...

9. Versus 9 S A

Soli: S A, Violino I/II, Viola, Continuo

Lass mich Freud und Wonne spüren,
Dass die Beine triumphieren,
Da dein Kreuz mich hart gedrängt.

Waiting...

Niech tchnę radością, wiesielem,
niech członki zwyciężą wiele,
skoro krzyż mię gniecie wielce.

Waiting...

10. Versus 10 S A

Soli: S A, Violino I/II, Viola, Continuo

Schaue nicht auf meine Sünden
Tilge sie, lass sie verschwinden,
Geist und Herze schaffe neu.

Stoß mich nicht von deinen Augen,
Und soll fort mein Wandel taugen,
O, so steh dein Geist mir bei.

Gib, o Höchster, Trost ins Herze,
Heile wieder nach dem Schmerze
Es enthalte mich dein Geist.

Denn ich will die Sünder lehren,
Dass sie sich zu dir bekehren
Und nicht tun, was Sünde heißt.

Lass, o Tilger meiner Sünden,
Alle Blutschuld gar verschwinden,
Dass mein Loblied, Herr, dich ehrt.

Waiting...

Na me grzechy nie spogląday,
zatrzyy ie, pierzchaią niechay,
uczyń nowo ducha z siercem.

Nie odrzucay mię sprzed Twych ócz,
przemiana ma powinna trwać
o, duch Twoy mi wspomożeniem.

Wley, Boże, w sierce pociechę,
uzdrów po skażeniu grzechem,
duch Twoy niech da podtrzymanie.

Przeto chcęć grzeszniki uczyć,
by k'Tobie chcieli się zwrócić,
nie czynili, co zgrzeszeniem.

Day, grzechów uśmierzycielu,
by wina grzechu zczezła w ciele,
pieśń ma dała Ci chwalenie.

Waiting...

11. Versus 11 A

Solo: A, Violino I/II, Viola, Continuo

Öffne Lippen, Mund und Seele,
Dass ich deinen Ruhm erzähle,
Der alleine dir gehört.

Waiting...

Rostwórz duszę, usty - gadać,
bym Twą sławę opowiadał,
ta Ci należna iedynie.

Waiting...

12. Versus 12 S A

Soli: S A, Violino I/II, Viola, Continuo

Denn du willst kein Opfer haben,
Sonsten brächt ich meine Gaben;
Rauch und Brand gefällt dir nicht.

Herz und Geist, voll Angst und Grämen,
Wirst du, Höchster, nicht beschämen,
Weil dir das dein Herze bricht.

Waiting...

Tedy nie chcesz Ty ofiary,
miast niey me przyniosę dary;
nie ścierpisz dymu, płomieni.

Sierca, ducha śród strwożenia
nie wystawisz na shańbienia,
sierce Twoie skruszaią.

Waiting...

13. Versus 13 S A

Soli: S A, Violino I/II, Viola, Continuo

Lass dein Zion blühend dauern,
Baue die verfallnen Mauern,
Alsdenn opfern wir erfreut,

Alsdenn soll dein Ruhm erschallen,
Alsdenn werden dir gefallen
Opfer der Gerechtigkeit.

Waiting...

Zwól, niech Syon trwa w rozkwicie,
w mury padłe tchnąć chciey życie,
niech poczty wesele daią.

Wtenczas winna brzmieć Twa chwała,
aby Ci się spodobała
ofiara sprawiedliwości.

Waiting...

14. Amen S A

Soli: S A, Violino I/II, Viola, Continuo

Amen

Waiting...

Niech tak stanie się w pełności.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Violino I/II, Violino ripieno I/II, Viola, Violone, Violoncello, Continuo
Entstehungszeit: 1741 bis 1746
Text: unbekannter Dichter

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład napisany w dzień ferialny po Środzie Suchych Dni Września roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 24th September 2020 A.D. and in 2017 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników