Objął Izraela, swoyego sługę

BWV 1082 - Suscepit Israel puerum suum

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 1082

Suscepit Israel puerum suum

Waiting...

Objął Izraela, swoyego sługę

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. S A T B

Violino I/II, Continuo

Suscepit Israel puerum suum
Recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad Patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Waiting...

Objął Izraela, swoyego sługę
wspomniawszy na swe zmiłowanie,
wypełniając ojcom naszym złożoną przysięgę,
Abrahamowi i namiastkom na wiek wiecznie.
Chwała Oćću, Synowi takoż Świętemu Duchowi.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Violino I/II, Continuo
Entstehungszeit: um 1740

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 19 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 19th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników