IEzu, żywota mego żywocie

Bux 62 - Jesu, meines Lebens Leben

– Dietrich Buxtehude

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

Jesu, meines Lebens Leben

Waiting...

IEzu, żywota mego żywocie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Jesu, meines Lebens Leben,
Jesu, meines Todes Tod,
der du dich für mich gegeben
in die tiefste Seelennot,
in das äußerste Verderben,
nur dass ich nicht möchte sterben:
Tausend-, tausendmal sei dir,
liebster Jesu, Dank dafür.

Waiting...

IEzu, żywota mego żywocie,
IEzu, śmirci śmirci mey,
Tyś oddać zechciał się za mię
śród głębokości biady duszney,
śród krańcowey nieszczęsności,
iżbym iedynie uniknął nicości:
tysiączne, tysiączne dzięki
weź, miły IEzu, z mey ręki.

Waiting...

2.

Du, ach du hast ausgestanden
Lästerreden, Spott und Hohn,
Speichel, Schläge, Strick und Banden,
du gerechter Gottessohn,
nur mich Armen zu erretten
von des Teufels Sündenketten.
Tausend-, tausendmal sei dir,
liebster Jesu, Dank dafür.

Waiting...

Tyś, ach Tyś zniósł kielich Ci dany:
wzgardę, drwienie, kpiarskie mowy
plwociny, ciosy, powrozy, kajdany,
Synu Ty Boży prawy,
tylko, by mię, niebożę, ocalić,
nim diabła łańcuch grzechu mię obali.
Tysiączne, tysiączne dzięki
weź, miły IEzu, z mey ręki.

Waiting...

3.

Du hast lassen Wunden schlagen,
dich erbärmlich richten zu,
um zu heilen meine Plagen,
um zu setzen mich in Ruh;
ach du hast zu meinen Segen
lassen dich mit Fluch belegen.
Tausend-, tausendmal sei dir,
liebster Jesu, Dank dafür.

Waiting...

Dałeś rany Sobie zadać,
sądzić Siebie żałościwie,
by me frasy leczyć, zbadać,
przez to ia w pokoiu żywię;
ach, Tyś ku dobru mi czynieniu
dał na Się wziąć złorzeczenie.
Tysiączne, tysiączne dzięki
weź, miły IEzu, z mey ręki.

Waiting...

4.

Man hat dich sehr hart verhöhnet,
dich mit großem Schimpf belegt,
gar mit Dornen dich gekrönet:
was hat dich dazu bewegt?
Dass du möchtest mich ergötzen,
mir die Ehrenkron aufsetzen.
Tausend-, tausendmal sei dir,
liebster Jesu, Dank dafür.

(między tą a ostatnią strofką w oryginale są trzy inne, które tu podaję, F. A. Z.)

5. Du hast wollen sein geschlagen,
zu befreien mich von Pein,
fälschlich lassen dich anklagen,
dass ich könnte sicher sein;
dass ich möge Trost erlangen,
hast du ohne Trost gehangen.
Tausend-, tausendmal sei dir,
liebster Jesu, Dank dafür.

6. Du hast dich in Not gestecket,
hast gelitten mit Geduld,
gar den herben Tod geschmecket,
um zu büßen meine Schuld;
dass ich würde losgezählet,
hast du wollen sein gequälet.
Tausend-, tausendmal sei dir,
liebster Jesu, Dank dafür.

7. Deine Demut hat gebüßet
meinen Stolz und Übermut,
dein Tod meinen Tod versüßet;
es kommt alles mir zugut.
Dein Verspotten, dein Verspeien
muss zu Ehren mir gedeihen.
Tausend-, tausendmal sei dir,
liebster Jesu, Dank dafür.

Waiting...

Cięszko Ciebie spotwarzano,
wielką sromotę chciano miotać,
cirzniem głowę okolono,
cóż, żeś chciał się temu oddać?
Chciałeś, iżbyś mię radował,
diadem chwały mi gotował.
Tysiączne, tysiączne dzięki
weź, miły IEzu, z mey ręki.

(między tą a ostatnią strofką w oryginale są trzy inne, które tu przekładam, F. A. Z.)

Tyś chciał razy wymierzone,
iżbym nie znał ia boleści,
chciałeś sądy wykrzywione,
iam pewnym być ieśm w możności:
w możnościm uzyskać cieszenie,
bo Twego bezeń żywota skończenie.
Tysiączne, tysiączne dzięki
weź, miły IEzu, z mey ręki.

Pogrążonyś w nieszczęsności,
cierpliwie wszytko cierpiałeś,
smak poczułeś bolu śmirci,
za me winy pokutę brałeś;
iżby dług moy był spłaconym
zechciałeś Ty bydź zniszczonym.
tysiączne, tysiączne dzięki
weź, miły IEzu, z mey ręki.

Korność Twa pokutowała
za mą pychę, me swawole,
Twa śmirć mą osłodzić chciała,
wszystko dobre moiey wole.
Twe wydrwienie, Twe oplwanie
chwały dla mię przeznaczanie.
tysiączne, tysiączne dzięki
weź, miły IEzu, z mey ręki.

Waiting...

5.

Nun, ich danke dir von Herzen,
Herr, für die gesamte Not:
für die Wunden, für die Schmerzen,
für den herben, bittern Tod;
für dein Zittern, für dein Zagen,
für dein tausendfaches Plagen,
für dein Angst und tiefe Pein
will ich ewig dankbar sein.

Waiting...

Z sierca dzięki Tobie ninie
za to, Panie, coś wycierpiał:
za boleści, za ranienie,
śmirć, co była gorzka, cierpka,
za Twe dreszcze, Twe wahania,
strach, tysiączne nieszczęsności,
żałość - niewypowiedziana,
będęć wiecznie piał z wdzięczności.

Waiting...

6.

Tausend-, tausendmal sei dir,
liebster Jesu, Dank dafür.
Amen! 

Waiting...

Tysiączne, tysiączne dzięki
weź, miły IEzu, z mey ręki.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Teks pochodzi z   https://www.bach-cantatas.com/Texts/Chorale165-Eng3.htm 

Poprawił p. F. A. Zieliński w XV Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE i Pani Wiceprzewodniczącej poświęcam przekład napisany w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH and Madam Vice-President. dedicate the translation written on 14th September 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników